اهداکنندگان عضو از سربازی معاف می‌شوند!!!!!!!

سردار موسی کمالی درباره معافیت اهدا کنندگان عضو از انجام خدمت سربازی، گفت: در صورتی که فرد اهداکننده عضو به موجب این کار از کارایی بیفتد، ما وی را از خدمت سربازی معاف می کنیم.

به گفته وی، به عنوان مثال افرادی که یک کلیه خود را اهدا کنند در شمول معافیت های پزشکی قرار گرفته و از خدمت سربازی معاف می شود.

جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه صرف داشتن کارت اهدای عضو، دلیلی بر معافیت از خدمت سربازی نخواهد بود، گفت: کسانی که عضو بدن خود را اهدا کنند، حتی در حین خدمت از خدمت سربازی معاف می شوند.

منبع:سیمرغ

/ 1 نظر / 8 بازدید