در این روستا خانم ها حداقل سه شوهر دارند

در شمال هند در برخی روستاها همچون دهردون، خانواده های چند شوهری مرسوم است که فرزندان پسر در خانواده با ازدواج اولین برادر، به وی پیوسته و زندگی شان را با وی ادامه می دهند. گفته می شود پسران خانواده از این رو دست به این کار می زنند تا میراث پدریشان کمتر بین وراث تقسیم شده و شریک کمتری پیدا کند. به گزارش پارس ناز آن زن جوانی که در عکس می بینید "رجا" نام دارد و عروس پنج برادر است. از چهره های همه شش نفر تبسم میریزد ; یعنی ظاهراً خوشبخت می نمایند

 

نیکبختی در گمراهی ..

رجای ۲۱ ساله اولین بار با یک برادر هم خانه شد و پس از آن چهار برادر دیگر شوهر قانونی اش شده اند . در نتیجه طفلی به دنیا آمد و او را جی نام گذاشتند. اکنون رجا نمی داند که این فرزند از کدامیک از برادران است .رجا در ابتدا گویا شرم میداشته است  ولی تدریجاً به پنج شوهری عادت کرده امروز خود را خوشبخت می شمارد! نکته جالب در این است که همه زنان در این روستا میزبان پنج همسر نیستند، تنها رجا اینطور است چراکه زنان دیگر نهایتاً سه همسر دارند.

رجا اولبار به همسری گدو ویرمه ۲۱ ساله درآمد وبعد بیج ۳۲ ساله ,سانتر به سانتی رمه ۲۸ ساله ,پس به گاپل ۲۶ ساله و نهایت به دنیش ۱۸ساله …

مادر رجا سه شوهر دارد که هر۳ برادرند و او نمی داند که رجا از کدام شوهرش است همچنین رجا هم نمی داند که پسر یک و نیم ساله اش جیjey از کدام همسرش است لاکن او همه پنج شوهرش را دوست میداشته است و همسرانش نیز به او مهر دارند زیرا هر یک پنج برادر برابر اظهار دارند که شاید پسر از او باشد !

شاید این روستا را باید مکان حرام زاده ها بنامیم و تنها شکر می کنیم که دینمان اسلام است و ما را از این گمراهی و از این وحشیگری رهانیده  است.

منبع : ایران گراند

/ 0 نظر / 9 بازدید