مزار اسرار آمیز 2 سرباز پارسی در فرانسه که جایی مقدس شده است!

ابدون و سنان دو سرباز پارسی که به این دهکده پناهنده شده بودند به دلیل منش پاک و مهربانی با اهالی دهکده به سرعت در میان اهالی محبوب شدند و با تسلیم نشدن در برابر امپراتوری روم محبوبیتی دو چندان یافتند.

مردم دهکده در مقابل فرستادگان رومی ایستادگی کردند واجازه دستگیری سربازان پارسی را ندادند تا انجا که فرمانده سپاه روم دستور به کشتار مردم و دستگیری ایرانیان داد؛ در این زمان سربازان پارسی به میان سپاهیان روم رفتند و اعلام کردند که حاضر نیستند بخاطر جان خود جان افراد بیگناه به خطر افتد پس خود را تسلیم کردند تا از کشتار مردم دهکده جلوگیری کنند.

فرمانده سپاه رم بی رحمانه سربازان پارسی را کشت ولی زمانی که در حال انتقال تن بیجان پارسیان بودند مردم خشمگین هجوم اورده و انهارا در اغوش خود گرفتند.

از این ماجرا صدها سال میگذرد و امروز مزار سربازان پارسی در این دهکده از محبوبیت خاصی برخودار است تا انجا که زوج های جوان قبل از عروسی بر سر مزار سربازان پارسی حاضر میشوند و باهم پیمان زندگی میبندند و هر ساله در ششم ژوئیه مراسمی بر سر مزار این دو سرباز پارسی برگزار می شود.

منبع : سیمرغ

بازنشر : ایران گراند

/ 0 نظر / 14 بازدید