آقایان و خانم ها آیینه هم باشید

-آیینه  "هم قشنگی ها را نشان میدهد هم زشتی ها " همه چیز را نشان میدهد

-آیینه بی واسطه  "به خودت"  اشتباهاتت را میگوید

-آیینه  "بی سر و صدا"  حرف میزند.کسی را خبردار نمیکند

-آیینه از هیچ کس  "نمیترسد"  و عیوب هرکس را به خودش میگوید

-آیینه  "به وظیفه اش عمل میکند"  بی منت ؛ بی پاداش و بدون جسارت و توهین

-آیینه نمیگوید " ازت خسته ام و حالم را به هم میرنی "

-آیینه دنبال  "تصفیه حساب"  نیست

-آیینه " زمان نمیشناسد"  و در هر زمانی حسن و عیب تو را میگوید

-آیینه معایب گذشته را نشان نمیدهد!

 همسران باید آیینه یکدیگر باشند.

http://goodluck.persianblog.ir//

/ 0 نظر / 8 بازدید