/ 3 نظر / 23 بازدید
پاییزفصل زیبا

روحش شاد ویادش گرامی ....[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

raha

روحش شاد یادش گرامی هنوز چهره ی پسرش پشت میکروفون که گونه هاش خیس اشک در فراق مادرش بود جلوی چشمامه برای بازماندگان خیلی سخته خدا به عزیزانش صبر عنایت کنه

هاله

روحش شاد،یادش گرامی. خدا به خانوادشون هم صبر بده [گل]